top of page

TRANSPORT AK ITILIZASYON TÈ

Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la pral idantifye opòtinite transpò ak itilizasyon tè atravè kowòdinasyon ak entèraksyon avèk biznis yo, piblik la ak lòt ajans gouvènman enpòtan yo. Rezilta etid ki gen rapò ak transpò ak konsèp itilizasyon tè yo pral pataje sou paj entènèt sa a pandan tout pwosesis etid la.

Patisipe!

Abònman

Kontak Info

Evènman

bottom of page